,


Genealogie Van Besten, uit Bentheim, Twente, Gelderland.

Van het riddermatige geslacht Van Besten (ook geschreven als Van Beesten, van Bessaten) waren tot op heden slechts zeer verspreide gegevens bekend en een enkele fragment-genealogie.

De onderlinge samenhang van deze familie was nauwelijks bekend, mede doordat zij zowel in Nederland (Gelre, Overijssel, Drente en Groningen) als in Duitsland vertakt waren. Dit geslacht was langdurig aanwezig in Westfalen en het Graafschap Bentheim. Haus Wolda en de Tornische Güter waren wat genoemd werd: „landtagsfähige Rittergüter“.

 

Bijgaand overzicht is een proeve van reconstructie van deze familie en probeert de onderlinge relaties in kaart te brengen (met vermelding van de plaatsen waar ze gegoed waren). Het betreft het geslacht dat in haar wapen drie ringen voert en in haar helmteken een vlucht.

Er zijn meerdere andere families Van Beesten die niet tot dit geslacht gerekend kunnen worden.

 

Vgl.:

 

 

Geslacht Van Besten

 

Zie ook het bijgevoegde schematische overzicht geslacht Van Besten.

 

Varianten op de naam Van Besten zijn: Von Besten, Von Beesten, Van Bessaten, Van Beesten, Van Beisthen, von Beysten, Van Basten, Von Beesten zu Sythen, Von Besten zu Dülmen, van Besten tot Wissinck, de Besten,  a Besten, etc..

 

 

 

I. Rutger I Van Besten, geb. vóór 7 april 1338, Gegoed in: Brünen (Hamminkeln), vrij schepen in Cleve 1338, † na 1379.

Zijn kinderen:

1. Henrick I, volgt II.

2. Adolph I Van Besten, geb. vóór 5 febr. 1352, vermeld in Wesel, kannunik te Zyfflich (Kranenburg in Westfalen), procureur te Avignon 1352, vermeld in Wesel, † na 15 maart 1352.

3. Styne I Van Besten, geb. vóór 1374, vermeld als 'joncfrouwen Stynen de Bessaten' in Duisburg 1391, † na 1391.

 

II. Henrick I Van Besten, geb. vóór 5 febr. 1352, Gegoed in Wesel, Oldenzaal, Eibergen, richter te Dorsten 1381, † vóór 13 febr. 1395, tr. Aleid Van Esche, † na 11 nov. 1364, dr. van Conrad; zij hertr. Rutger Voet.

Uit dit huwelijk:

1. Johan I, volgt IIIa.

2. Rutger II Sr, volgt IIIb.

3. Jodocus I Van Besten, geb. vóór 1389.

4. Bitter I Van Besten, geb. vóór 1389, Gegoed in Wesel, Münster, † na 1397.

5. Henrick II, volgt IIIc.

 

 

A.

 

IIIa. Johan I Van Besten, gen. die Pape, geb. vóór 1359, Gegoed in Wesel, Brünen, Velthausen, Uelsen, Coesfeld; Enschede, Deventer, † na 8 nov. 1407, tr. 1e vóór 1376 Aleke, † vóór 1376, begr. Wesel (Dld.); tr. 2e Auf St. Lucas 18 okt. 1377 Metta Van Gamwinclo, geb. vóór 1359, † na 24 sept. 1404, dr. van Bernt Van Gaminclo en Lijzen Van Godelinchem.

Uit het tweede huwelijk:

1. Gertrud Van Besten, † 1427.

2. Fye I Van Besten, priorin Benediktinerstift Wietmarschen 1404, † na 1404

3. Johan IV, volgt IVa.

 

IVa. Johan IV Van Besten (van Bessaten), gen. die Pape ('Pape van Besten'), geb. vóór 8 sept. 1407, Gegoed in Wesel, Brünen, Veldhausen, Wilsum, Bentheim, Hilten (Neuenhaus), Godelinckhem (Gölenkamp) , Haltern, Herdinckhuizen (Gölenkamp); Groenlo, Oldenzaal; Hummelo-Broek, Enschede, priester te Groenlo 1446, † vóór 31 maart 1474, tr. vóór 2 nov. 1426 Stijne Van Toerne, geb. vóór 1408, † vóór 25 dec. 1461, dr. van Heinrich II en Margaretha N..

Uit dit huwelijk:

1. Johan VII, volgt Va.

2. Henrick III, volgt Vb.

3. Gherlich I Van Besten, geb. vóór 1440, Gegoed in Enschede, 'up den brame' (Auf dem Brahm); Twente en Bentheim (gedeeld met Rutger IV), † na 15 maart 1462.

4. Grete Van Besten, geb. vóór 1442, † na 4 mei 1447.

5. Rutger IV Sr, volgt Vc.

6. Aleph Van Besten, geb. vóór 11 maart 1447.

7. Bitter II Van Besten, geb. vóór 11 maart 1447.

8. Wessel, volgt Vd.

9. Eylart Van Besten, geb. vóór 15 maart 1462, † na 16 maart 1476, tr. vóór 1463 Gerhard van Meverden tot Pennecamp, verm. zn van Wichart van Medvorden tot Pennecamp (vgl haus Peenekamp bij Anholt), geb. vóór 15 maart 1462, † na 16 maart 1476.

10. Mechteld II Van Besten, geb. vóór 1466, † vóór 1501, tr. Evert van den Walle, geb. vóór 15 juni 1424, schepen van Zutphen 1468, † na 20 mei 1468, zn. van Derick.

 

 

AA.

 

Va. Johan VII Van Besten zu Sythen, geb. vóór 26 april 1434, Gegoed in Dülmen, Haltern, Darup, Münster; Groenlo, Borculo, † na 24 maart 1506, tr. 1e Torsien Schule; tr. 2e N.N.; tr. 3e 1450 Beleke Van Hagenbeke zu Sythen, geb. vóór 1430, † na 1 juni 1471, dr. van Diederich en Asseloye van Rhemen.

UIt het tweede huwelijk:

1. Henrick Va, volgt VIa.

 Uit het derde huwelijk:

2. Christine II Van Besten, † na 8 april 1481.

3. Ida I Van Besten.

4. Bela Van Besten, geb. vóór 1460, tr. 1e Johan Schule, zoon van Johan en Ida von Wederden; tr. 2e 1480 Georg Von Backem, geb. vóór 1460, zn. van Dietrich, zur Leyte, en Christina Von Eyckel.

5. Johan VIII, volgt VIb.

6. Frans I, volgt VIc.

 

VIa. Henrick Va Van Besten, geb. vóór 1448, Gegoed in Groenlo, Geesteren (Borculo), lid Ridderschap (Ritter en Knegten der landen van Gelre) Borculo in Groenlo 1468, tr. vóór 3 sept. 1466 Wybbe Ten Bussche, geb. vóór 3 sept. 1462, † vóór 3 aug. 1491, dr. van Lambert en Mette.

 

 

AAA.

 

VIb. Johan VIII Van Besten zu Sythen, geb. vóór 1461, gegoed in Dülmen, Haltern, Dulmen, Rodorppe, Darup, Groenlo, Borculo, Geesteren (Borculo), „Johan van Besten de junger" vermeld als lid van de ridderschap in Gelre 1479, Provisor der Kirche St. Victor in Dülmen 1512, tr. 22 sept. 1481 Cunigunde Van Westerholt Zu Westerholt, geb. omstr. 1460, † vóór 1511, dr. van Bernd en Jutte Von Düngelen Zu Bladenhorst.

Uit dit huwelijk:

1. Heinrich Va van Besten, volgt VIIa.

2. Ida II Van Besten zu Sythen, geb. vóór 1491, † na 1540, tr. omstr. 19 febr. 1511 Heinrich Von Schwansbell zu Schwansbell und Westorp, geb. vóór 1496, † 1543, zn. van Dietrich en Elisabeth Von Ovelacker.

3. Johan IX, volgt VIIb.

4. Bernd II Van Besten zu Sythen, geb. vóór 19 febr. 1511, Gegoed in Herbern (Ascheberg), † 1538.

 

VIIa. Heinrich Va van Besten, geb. na 1450, Gegoed in Dorsten, Wulfen, Bürgermeister Dorsten 1519, 20, 24, 26, 27, 29, 31-39, Hofesschulte des Hofes von Dorsten im auftrag des Stiftes Xanten 1523, † vóór 12 jan. 1548, tr. vóór 24 juli 1533 Geerth, † na 24 juli 1533.

Uit dit huwelijk:

1. Heinrich VIb van Besten, † na 12 jan. 1548.

2. Margaretha van Besten, † na 12 jan. 1548.

3.Johan XIa van Besten, geb. vóór 26 febr. 1538, richter zu Dorsten, Amtmann des Vestes Recklinghausen, richter zu Recklinghausen 1538, getuige 1563, † na 4 dec. 1563.

 

VIIb. Johan IX Van Besten zu Sythen, geb. vóór 1497, Gegoed in Haltern, Dülmen, Dernekamp, ondertekent Bündnis von Edelherren und Adligen des Stiftes Münster zur Wahrung ihrer Privilegien 1519, provisor der kirche St. Victor in Dülmen 1529, keurnoot in Bredevoort 1535, † vóór 24 okt. 1522, tr. 1e 1513 Anna Van Diepenbroeck zu Buldern, † vóór 24 okt. 1522, dr. van Rutger V Rutgers, zu Buldern, en Sophia Van Heeke zu Rauschenburg; tr. 2e vóór 1524 Margrita Van Asbeck zu Gohr und Strünkede, geb. Gelsenkirchen-Heßler 30 nov. 1502, vrouwe van Gohr, † Herne (Dld.) 5 febr. 1587, dr. van Godert, Pinsequaet, en Anna Op den Berge zu Ripshorst; zij hertr. 1524 Jobst Von Strünkede zu Strünkede en tr. 3e na 1548 Heinrich Von Loe Zu Dorneburg.

Uit het eerste huwelijk:

1. Margaretha Van Besten zu Sythen, geb. vóór 1512, † na 1 okt. 1561, tr. ca. 31 okt. 1530 Conradt Ketteler zu Sythen und Altassen (ook: Cordt Ketler, Kettler), geb. omstr. 1508, Münsterschen Hoffmarchall 1539, drost van Stromberg 1539-1550, drost van Dülmen 1550-1559,  Herr zu Assen und Sythen 1541, Verkreeg het ambt Dülmen als pand voor het leven 1550, Hofrat 1567, Münsterischer Obriststallmeister 1575, † 25 maart 1625, zn. van Herman, zu Alt-Assen, en Leneke Von Hatzfeld.

2. Bernd van Besten, geb. na 1513, † na 26 april 1529.

3. Ida III Van Besten, geb.vóór 1522.

 

 

AAB.

 

VIc. Frans I Van Besten, geb. vóór 1509, Gegoed in Hattem, Loenen, Groenlo, Geesteren (Borculo), Hummelo, schepen te Hattem 1519, † 21 febr. 1537, tr. 1e Johanna, † na 1535; tr. 2e vóór 1503  Aleyt Van Aller, geb. omstr. 1498, † na 1544, dr. van Arend en N.N. Van Lennep.

Uit het tweede huwelijk:***

1. Rutger VII Van Besten, geb. vóór 1503, priester in Hattem, vicaris van de Vicarie van het H. Kruis 1530, ’Rotgerus de Basten’, kapellaan van de bisschop (capellanus episcopi) Erici de Saxonia 1532, † na 22 febr. 1530.

2. Anna Van Besten, geb. omstr. 1520, † Loenen aan de Vecht 1600, tr. omstr. 1540 Jasper (VII) Van Lynden tot Sinderen, geb. omstr. 1500, 22e landscommandeur der Duitse Orde, balye van Utrecht, † vóór 27 april 1560, zn. van Steven, (VI) tot de Brienenshof, en Walburg Van Bronckhorst tot Oosterhout.

3. Henrick IX Van Besten, geb. vóór 26 sept. 1538,  gegoed in Hattem, Groenlo, Geesteren (Borculo), Dülmen, keurnoot in Hattem 1549, 1557, schepen van Hattem 1563, lid Ridderschap van de Veluwe 1563, 1575, 1577, schout van Hattem ("Henrick van Basten") 1571,  lid magistratuur van Hattem 1540-1572, burgemeester van Hattem 1591, † vóór 8 april 1616.

4. Johan van Besten, gegoed in Hattem, † vóór 1583, tr. Jutte Gerrijts, overleden na 14 april 1600 die in 1583 te Hattem hertrouwt met Heymenn Aelts, .

 

 

AB.

 

Vb. Henrick III Van Besten, geb. vóór 1440, Gegoed in Hilten (Neuenhaus), Uelsen, Albergen, Weerselo, Herdinge, Vreden, keurnoot in Uelsen 1485, gezworene in de marke van Laarwold 1469, keurnoot in Uelsen 1485, † 1499, tr. vóór 3 sept. 1466 Wybbe Ten Bussche, geb. vóór 3 sept. 1462, † vóór 3 aug. 1491, dr. van Lambert en Mette.

(mogelijk moet Wybbe ten Bussche worden gekoppeld aan Henrick Va; zie hierboven)

Uit dit huwelijk:

1. Johan VI Van Besten, Gegoed in Vreden, † na 3 sept. 1466.

2. Griete Van Besten, geb. 1475, † na 1 sept. 1499, tr. 1518 Melchior Rengers tho Scharner, geb. Scharner (Slochteren) 1470, hoofdeling te Scharmer, † na 1531, zn. van ridder Johan tot den Poste en tho Scharner en Agnes Van Laer.

4. Heer Henrick VI Van Besten, geb. vóór 1487, Gegoed in Uelsen, priester 1491, † na 1 sept. 1499.

5. Mechteld III Van Besten, geb. vóór 1499, † na 1 sept. 1499.

6. Vincentius I, volgt VId

(7. Hermannus Van Besten, keurnoot 1527,4 † na 1527.)

 

VId. Vincentius I Van Besten, geb. vóór 1 sept. 1499, Gegoed in Uelsen; Ootmarsum, Hoogstede, keurnoot in de mark Itterbeck 1516, † na 9 april 1546, tr. vóór 1520 Sophia (Fye) III Van Coeverden, geb. vóór 1500, † na 9 april 1546, dr. van Wolter van Coeverden tot Wegdam en Henrica van Bevervoorde tot Oldemeule en Peckendam.

Uit dit huwelijk:

1. Geerlich II, volgt VIIc.

2. Henrick VII, volgt VIId.

3. Wolter I, volgt VIIe.

 

 

ABA.

 

VIIc. Geerlich II Van Besten, van Den Ham en Mennigeshave, geb. omstr. 1500, Gegoed in Uelsen, Veldhausen, Ootmarsum, Farnsum, Emlichheim, † vóór 4 mei 1568, tr. vóór 30 aug. 1530 Bywe Rengers, geb. Ten Post (Gem Ten Boer, Gr.) omstr. 1504, † na 1540, dr. van Johan, Ten Poste en Scharner, en Jutte Ten Water.

Uit dit huwelijk:

1. Wolter II van Besten, volgt VIIIa.

2. Johan XIII van Besten, volgt VIIIb.

3. Mechteld V Van Besten, geb. vóór 1586, † Eelde na 31 jan. 1654, tr. 30 april 1602 Egbert De Mepsche tot Westrup en Eelde, gedeputeerde, kerkvoogd 1608, ette in het Noorderveld 1628, † Eelde omstr. 1628, zn. van Johan, Tot Eelde, en Dorothea Jensema, Van Westdorp.

 

VIIIa. Wolter II Van Besten, geb. vóór 4 mei 1568, Gegoed in Emlichheim, † vóór 14 nov. 1585.

Zijn dochter:

Bywe Van Besten, geb. vóór 14 nov. 1585, tr. Groningen ca. 3 feb. 1599  Johan Clant, In Laerwolt (Emlichheim), † na 21 nov. 1612, zn. van Otto, tho Scharner, en Agnes Rengers.

 

VIIIb. jr. Johan XIII Van Besten tot den Ham, geb. vóór 1575, Gegoed in Raalte, Den Ham, Almelo, Hoogstede, Wijhe, markenrichter van de buurschappen Tij unde Rade, Lynderthe unde Boetele (Raalterwoold, Raalte), verwalter van de goederen van Tije, markerichter van Raalterwoold 1615, gedeputeerde van de marke van Den Ham, toegelaten als lid van de Ridderschap van Overijsel 1617, † na 8 okt. 1617, tr. Bertha Van Essen zu Menningeshave, geb. vóór 1575, † na 17 juni 1647, dr. van Hendrick, Tot Menningeshave, en Sophia Van Ittersum Tot De Hofstede.

Uit dit huwelijk:

1. Ungrent Van Besten.

2. Wolter III van Besten, geb, vóór 1600, vermeld in het markeboek van Den Ham, luitenant 1628.

3. Henrick XI, volgt IXa.

4. jr. Geerlich III Van Besten zu Mennigeshave, geb. vóór 1615, gegoed in Den Ham, Ommen, gedeputeerde van de holtrichter en een van de erfgenamen van de marke van Elsen (Markelo), markenrichter van de marke van Den Ham, markerichter en gedeputeerde van de marke Elsen (Almelo), markerichter van Raalterwoold 1615, markenrichter der buurschappen Tij unde Rade, Lynderthe unde Boetele (Raalterwoold, Raalte) 1628, † omstr. 14 nov. 1656.

5. Sophia V Van Besten, geb. vóór 27 mei 1619, † 1676, tr. 2 dec. 1636 Herman Goosen Grubbe zu Heringhave, geb. Fleringen omstr. 1610, generaal in dienst van bisschop Bernard van Galen ("Bommen Berend"), † Fleringen Herinckhave 15 okt. 1679, zn. van Herman IV Grubbe toe Vleringen, en Judith Van Raesfeld tot den Rutenbergh, hij hertr. 1677  Margaretha Geertruid Van Loen.

 

IXa. Jr Henrick XI Van Besten, geb. vóór 16 juli 1608, kapitein en commandant, markenrichter van de marke van Den Ham, vermeld als een van de erfgenamen van de marke van Elsen (Almelo) 1620, † Coevorden na 20 april 1636 en vóór 1648, tr. Josina Van Laer, geb. vóór 8 (mnd. onb.) 1637, † vóór 25 dec. 1650, dr. van Johan to Laar ende Echte Laer en Mechteld Van Langen.

Uit dit huwelijk:

1. Hadewich Van Besten, † Coevorden 4 mei 1660, tr. Idde Iddens, geb. omstr. 1600, † na 12 juni 1650.

2. Arend Joost Van Besten, geb. vóór 1648.

 

 

ABB.

 

VIId. Henrick VII Van Besten, Jr, geb. vóór 1524, Gegoed in Neuenhaus, Laar, Laarwold, Uelsen, Bentheim, Emlichheim, burgman van Neuenhaus, bezitter van Brettelers, gedeputeerde van Arnd, graaf van Bentheim 1544, † na 1563, tr.  vóór 7 nov. 1544 Maria Van Laer, Van Laerwolt, dr. van Johan, van Laarwolt en Suzanna Mulert.

Uit dit huwelijk:

1. Henrick X, volgt VIIIc.

2. Maria Van Besten, geb. vóór 1552, Gegoed in Uelsen, Zwolle, † na 1 jan. 1616, tr. 1e Zwolle vóór 29 april 1572 jr. Johan Huinga ten Hoogenhuise in IJsselmuiden (Huininga), geb. vóór 1583, † na 1622, hertr. Zwolle op 8 augustus 1620 met Margaretha van Save van Vollenhove (en mogelijk daarvoor ook weduwnaar van Anna Geertsdr. van Haersolte); tr. 2e vóór 4 juni 1603 Johan Wayer, geb. voor 1552, kamerer van Zwolle, hopman, † na 21 okt. 1598, zn. van Johan en Swene Retbergen; 

3. Johan XII van Besten, volgt VIIId.

4. Reinhard Van Besten, geb. vóór 28 juni 1570, gegoed in Laar, tr. Deye N..

5. Susanna Van Besten, geb. vóór 1574, Gegoed in Neuenhaus, Zwolle, † Neuenhaus 1587, tr. Geert Van Haersolte, geb. omstr. 1529, † 28 mei 1605, zn. van Steven, tot de Berg, en Anna Knoppert; hij hertr. vóór 1611  Elisabeth Van Langen.

6. Bele Van Besten, geb. vóór 30 dec. 1583, † na 1598, tr. Evert Van Tongeren, geb. vóór 1556, schout van Ommen, ambtman van het stift Essen 1604, † vóór 18 juli 1604, zn. van Johan en Johanna Ten Holte.

7. Lutgert Van Besten, geb. vóór 1610, gegoed in Uelsen, † vóór 13 juli 1632.

 

 

ABBA.

 

VIIIc. Jr Henrick X Van Besten tot Laerwold, geb. vóór 1547, Gegoed in Laar (Emlichheim), Coevorden, Holtheme, Zwolle; Bentheim, Uelsen, Hardenberg, landdrost van de Graafschap Bentheim, ritmeester 1555, Mitglied der Bentheimer Ritterschaft 1599, lid landdag van het graafschap Bentheim 1613, † Bentheim omstr. 21 juni 1600, tr.  vóór 1587 Helst Van Uterwyck, dr. van Vincentius van Uterwijck en Mechteld Mulert tot den Doorn of zijn tweede vrouw Anna van Endien.

Uit dit huwelijk:

1. Vincent III Van Besten.

2. Anna Van Besten, tr. 1606 Henrick van Borstel tot Geitz, vorstelijcker Anholtscher President, geheijmraet, Hauptman zu Berenborch, erffgen. zu Gusten, † 26 maart 1645, zn. van Court en Anna Stoepler; hij hertr. omstr. 11 okt. 1623 Suzanna van Rhemen.

3. Henrick XIII van Besten, gegoed in Hardenberg, hopman, kapitein van het Friese Hoogduitse Nassause Regiment 1608-1643, (ver) koopt woning te Leeuwarden aan de Grote Kerkstraat 1641, afgebeeld op portret 20 ('Kapitein Beste') van een portrettenreeks bestaande uit 31 portretten van officieren van het Friese Regiment in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, † na 1643)

4. Adolf III, volgt IXb.

5. Maria van Besten tot Wolda, geb. vóór 1587, gegoed in Laar, † Laerwold  (Grafschaft Bentheim) 12 dec. 1640, begr. Groningen, tr. Schüttorf 20 okt. 1607 Jr Diederich Scherff tot Bolsyrsema, geb. Deventer 1578, gegoed in Leermens (Loppersum), hoveling te Leermens 1608, drost van Vechten en Fredenberg (Uchte en burg Freudenberg in Bassum, Niedersachsen), Grafschaft Hoya 1608, † Laarwold 24 sept. 1636, begr. Groningen 24 sept. 1636, zn. van dr. juris Herman en Mechteld Jacobsen en wedr. van juffer Margaretha Lulofs.

6. Elisabeth Van Besten, geb. Zwolle omstr. 1600, † Laarwold (Grafschaft Bentheim),na 1633 en tr. 1e Diederick II van Heest, geb. Laerwold omstr. 1610, gegoed in Emlichheim, Zwolle, † na 21 april 1660, zn. van Diederick en Hille van Vilsteren; hij hertr. Berthe Groots; tr. 2e Johan Rengers tot Hellum, geb. voor 1587, werd de eerste Ommelander gedeputeerde der Staten-Generaal na de reductie (de geleidelijke invoering van het protestantisme) 1594, † omstr. 1608, zn. van Frans Rengers toe Hellum en Schildwolde en Famula Westphalia.

 

IXb. Adolf III Van Besten zu Wolda, geb. vóór 1585, gegoed in Heemse, Emlichheim en Uelsen, drost van Bentheim, lid landdag en landdrost van van het graafschap Bentheim 1613 (niet meer in functie 1628), † 1641, tr. vóór 1612  Catharina von Hane zu Weve, geb. vóór 1590, † na 1612, dr van Joest von Hane zu Loquard en Hymna von Frese.

Uit dit huwelijk:

1. Arnold Joost, volgt Xa.

2. Henrick XII Van Besten, geb. vóór 1641.

 

Xa. Arnold Joost Van Besten, geb. Bentheim ca. 22 nov 1612, gegoed in Uelsen,† na 1653 en vóór 28 juli 1655.

Zijn zoon:

Johan XIV Van Besten, geb. na 1663.

 

 

ABBA.

 

VIIId. Jr Johan XII Van Besten van Laerwolt, geb. vóór 1567, Gegoed in Zwolle, Wijhe, † vóór 20 april 1616, ; tr. 1e vóór 1600 Geertruid De Sigers Ter Borch Tot Eelde, † vóór 1608, dr. van Reint, ter Borch tot Eelde en Anna Wayer; tr. 2e 1616 Johanna De Mepsche, weduwe van Geert de Sigers ter Borch tot Eelde, dr. van Geert en Hille Alberda, † voor 1593.

Uit het eerste huwelijk:

1. Sophia II Van Besten, † vóór 9 okt. 1609.

2. Marien Van Besten, † vóór 9 okt. 1609.

3. Swane Van Besten, geb. omstr. 1570, † vóór 16 nov. 1649, tr. vóór 17 juni 1613 Herman Janssen tot Rietberch, geb. vóór 1615, † vóór 9 aug. 1641.

4. Reint Van Besten, geb. Zwolle omstr. 26 sept. 1583, † vóór 9 okt. 1609.

5. Styne IV Van Besten, geb. omstr. 22 juni 1585, ged. Zwolle 22 juni 1585.

6. Severina Van Besten, geb. vóór 1593, tr. De Marne omstr 31 juli 1607 jr Borchard Van Aswede von der Arkenstede, hoofdeling op Lutkegast in 1635, lidmaat der Herv. kerk te Groningen sept. 1619, medegecommitteerde in de Generale rekenkamer, borgman van Quackenburg en Cloppenburg,† vóór 11 okt. 1641, zn. van Borchart; hij hertr. Groningen 2 juli 1620 Talle Torn Camp en tr. 3e Groningen omstr. 26 okt. 1633 Rieme van Hottinga.

7. Anna Van Besten, geb. vóór 9 okt. 1609, † na 1615, tr. Johan Van Dulmen, geb. vóór 1600, † na 1615.

8. Henrica Van Besten, geb. vóór 9 okt. 1609, † na 8 jan. 1613, tr. jr. Johan Van Camphuisen, geb. vóór  1612, † vóór 2 sept. 1640.

 

Uit het tweede huwelijk:

9. jffr. Geertruid Van Besten, geb. vóór 1593, tr. Groningen 12 mei 1616 jr. Coert Van Aswede, geb. vóór 1600, borgman van Quackenburg en Cloppenburg., zn. van Borchart

 

 

ABC.

 

VIIe. Wolter I Van Besten, geb. vóór 19 dec. 1563, Gegoed in Uelsen, † vóór 1585, tr. Agnes Van Dedem, † omstr. 1583, dr. van Johan Arntsz en Aleid Dercksdr. Ripperbant; zij hertr. Herman Grubbe Tot Herinckhave.

Uit dit huwelijk:

1. Vincent II, volgt VIIIe.

2. Sophia III Van Besten, geb. vóór 1572, gegoed in Neuenhaus, Embszburren, Huessen, Angeren, Elden, † na 25 april 1616, tr. 1e Godhart Wulfs, † vóór 18 dec. 1605; tr. 2e jkr. Johan van Huessen, geb. vóór 8 juni 1554, † vóór 18 dec. 1605, zn. van Johan, schepen van Zwolle en Catharina Van Tongeren; 

3. Mechteld IV Van Besten, geb. vóór 10 dec. 1574, Gegoed in Uelsen, Münster, Neuenhaus, Velthausen, Enschede, Northorn; Oldenzaal, † na 10 sept. 1607 en voor 29 sept. 1636, tr. 1e vóór 16 dec. 1574 Symon van Dedem, geb. vóór 17 okt. 1559, † vóór 16 dec. 1574, zn. van Conrad en Gerberga Van Heiden; tr. 2e vóór 1590 Arnold van Ketwich Zu Esche, † voor 8 juni 1605.

4. Geertruy Van Besten geb. vóór 1598, tr. Johan van Goor, zn. van Johan en Jvr N. van Beerte.

 

VIIIe. Vincent II Van Besten, geb. vóór 24 mei 1557, Gegoed in Ootmarsum, Embszburren, Neuenhaus, † vóór 3 nov. 1599, tr. Alheit Wessels, geb. vóór 24 mei 1557, † na 1610.

Uit dit huwelijk:

IXc. Jr Herman III Van Besten, geb. vóór 16 nov. 1600, Gegoed in Lage, Uelsen, Ratmann van Neuenhaus 1625, Bürgermeister Dorsten 1629, 30, 35, 41, 42, † vóór 11 aug. 1660, tr. Fenne, † vóór 11 aug. 1660.

Uit dit huwelijk:

1. Gerlich IV Van Besten, † na 11 aug. 1660.

2. Adriaen Van Besten, volgt Xb

3. Sophia IV Van Besten, † na 11 aug. 1660.

4. N. Van Besten, tr. Joost Krull, † na 11 aug. 1660.

5. N. Van Besten, tr. Aliseus Friel.

6. Vincent IV Van Besten, volgt Xc.

 

 

ABCA.

 

Xb. Adriaen van Besten, gegoed in Uelsen, †, tr. Christina, † na 29 okt. 1660.

Mogelijk uit dit huwelijk (optie: Wolter IV is een zoon van Wolter III):

 

XI. Wolter IV Van Besten, geb. vóór 1 juni 1616, † na 1668, tr. na 1640 Etta Huninga van Oostwold, geb. na 18 jan. 1624, † na dec. 1648, dr. van dr. Johan Eppinus Huninga tot Oostwold en Anna Maria Tjarda van Starkenborch van Verhildersum en Garsthuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaen, volgt XII

2. Anna Maria Van Besten, geb. Coevorden 1668.

3. Anna Maria Van Besten, geb. Groningen 17 dec. 1669.

4. Jr Wolter V Van Besten, geb. vóór 18 okt. 1679, gegoed in Zwolle, cornet onder ritmeester Sighterman 1679, † na 21 mei 1701, tr. Gramsbergen 6 nov. 1679 Jffr Arnolda Ulger, geb. vóór 5 (mnd. onb.) 1668, † na 21 mei 1701, dr. van Warner, to Lemele en Noorddijk, en Margaretha Van Haeften.

 

XII. Jr Adriaen Van Besten, geb. Coevorden 1666, † Beetsterzwaag 10 mei 1737, tr. 24 april 1694 Romelia Van Theyens, geb. nov. 1670, ged. Beetsterzwaag 11 dec. 1670, † ald. 12 maart 1696, dr. van Benedictus Van Teyens en Lucia Fockens.

Uit dit huwelijk:

Etta Arnolda Van Besten, geb. Beetsterzwaag omstr. 20 sept. 1695, † ald. 12 maart 1785, tr. Beetsterzwaag 8 mei 1718 Jr. Sake Oenes Van Teyens, De Jonge, geb. Beetsterzwaag 28 mei 1697, infanteriekapitein, gecommiteerde ten landdage 1633, † Beetsterzwaag 27 febr. 1774, zn. van Oene en Hijma Van Auwema.

 

 

ABCB.

 

Xc. Vincent IV Van Besten zu Haltern und Dülmen, geb. Dorsten (Kreis Recklinghausen) omstr. 1595, Fürstlich Münsterischer Gograf des Amts Dülmen (in der Dreinkhulen), Richter zu Haltern und Limberg, † Dülmen (Kreis Coesfeld) na 4 sept. 1659, tr. omstr. 1624 Mechtild Plönies, geb. Münster (Westfalen) vóór 1608, (mogelijk dr. van Werner von Plönnies en Christine von Kleinsorgen).
Uit dit huwelijk:
Catharina Elisabeth Van Besten, geb. Haltern am See (Kreis Recklinghausen), tr. Johannes Schröder, Kaufmann und Ratsherr zu Recklinghausen.

 

 

AC.

 

Vc. Rutger IV Sr Van Besten (van Bessaten) zu Dülmen, geb. vóór 1444, Gegoed in Veldhausen, Uelsen, 'up den brame' (Auf dem Brahm); Bultesberge, Dülmen, Haltern, Vreden; Oldenzaal, Enschede, burgemeester van Oldenzaal 1458, keurnoot voor de ambtman van Twente 1482, † vóór 22 jan. 1481, tr. vóór 20 nov. 1464 Aleid Van Grastorp, gnt. van Schonefeld, geb. vóór 5 april 1443, † na 24 nov. 1537, dr. van Mattheus van Schonevelde van Grasdorp, Heer Van Borculo (1410-1458)  en Margaretha van Sombreffe; zij hertr. vóór 17 april 1483 Herman VII Van Velen, de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Van Besten, geb. vóór 1481, † na 1 aug. 1525.

2. Joest III Van Besten (van Bessaten), geb. vóór 9 juli 1484, Gegoed in Oldenzaal; Dülmen, keurnoot in Oetmersem 1473, † 1543.

3. Rutger V Jr Van Besten, geb. vóór 12 okt. 1491, Gegoed in Velen, † na 27 juli 1551 en vóór 1560, tr. 1e Anna, † na 12 okt 1491, tr. 2e vóór 27 juli 1551 Fye To Wede.

4. Johan VIa van Besten, geb. voor 1479, student rechten aan de universiteit van Keulen (samen met zijn broer Henrick ook uit Dulmen) 1495.

5. Henrick VIb van Besten, geb. voor 1479, student rechten aan de universiteit van Keulen (samen met zijn broer Johan ook uit Dulmen), 1495.

 

 

 

AD.

 

Vd. Wessel Van Besten (van Bessaten), geb. vóór 11 maart 1447, Gegoed in Veldhausen, Hilten (Neuenhaus) , Uelsen, Herdinge (Gölenkamp), Enschede, schepen en burgemeester van Vreden 1487, † vóór 16 juli 1518, tr. 1e vóór 20 febr. 1455 Elsabe Van Hovele, † na 1455, dr. van Johan en Lyse van Marhulsen; tr. 2e vóór 18 okt. 1474 Elisabeth De Bessengreve, † na 11 maart 1504, dr. van Herman? Den Bessengreve.

Uit het tweede huwelijk:

Stijne III Van Besten, geb. vóór 1482, Gegoed in Veldhausen, Enschede, † vóór 30 aug. 1533, tr. omstr. 1495 Matheus Von Grastorp, geh. Van Schonfeld alias Rypelbosch, geb. vóór 1470, Bewaarder van het kasteel te Edingen, † na 5 mei 1526, zn. van Ludolph Van Schonevelde, Genaamd Van Graesstorpe, en Johanna Van Aller.

 

 

B.

 

IIIb. Rutger II Sr Van Besten, geb. vóór 1364, Gegoed in Vreden, Enschede, keurnoot in Coesfeld 1390, Schöffe in Coesfeld 1399, † vóór 1411, tr. vóór 4 mei 1389 Gertrud Van Velen, geb. vóór 1371, † na 1 dec. 1413, dr. van Herman en Wijbeken van Bermentvelde.

Uit dit huwelijk:

1. Oedele Van Besten, geb. vóór 1 dec. 1413.

2. Rutger III Jr., volgt IVb.

3. N. (x Van Hessen), volgt IVc

 

IVb. Rutger III Jr Van Besten, geb. vóór 1 dec. 1413, gegoed in Enschede en Vreden, keurnoot in leengericht Vreden 1477, † na 28 april 1477.

Zijn kinderen:

1. N. Van Besten, geb. vóór 1430, tr. vóór 1448 N. Van Graes tot Pleckenpoel, geb. vóór 1430 (mogelijk gelijk aan Wilhelmus van Graes, richter voor jkr Everwijn graaf van Benthem en de heren van Stenforde en Gograf van de Bischop van Münster, vermeld tussen 1439 en 1491), zn. van N. en N. Ulfft.

2. Rutgera Van Besten, geb. vóór 1435, † na 1 juni 1473, tr. vóór 12 juni 1453 Johan Van Munster, geb. vóór 7 juli 1415, † vóór 12 juni 1453, broer van Lodewich, zn. van Bernd.

 

IVc. N. Van Besten, geb. vóór 1465, tr. N. Van Hessen.

Uit dit huwelijk:

N. Van Besten, geb. vóór 1483, tr. Lodewich Van Munster zu Vortlage, geb. vóór 28 mei 1412, † na 14 juli 1476, broer van Johan, zoon van Bernd.

 

C.

 

IIIc. Henrick II Van Besten, geb. vóór 8 april 1389, Gegoed in Enschede, Oldenzaal, Richter des Junkers Clawes Grafen v. Tecklenburg zu Swagestorpe 1409, † vóór 17 okt. 1422.

UIt dit huwelijk:

1. Henrick IIa van Besten † na 9 dec. 1437

2. Johan III, volgt IVd

 

IVd. Johan III Van Besten, geb. vóór 1398, Gegoed in Enschede, Oldenzaal, keurnoot in Oldenzaal 1435, burgemeester van Oldenzaal 1437, keurnoot in Albergen 1450, † vóór 20 okt. 1457, tr. Aleijd N., geb. vóór 13 mei 1426, † 26 aug. 1451.

Uit dit huwelijk:

1. Heer Henrick V Van Besten, geb. vóór 1438, Gegoed in Enschede, Oldenzaal, Uelsen, kanunnik van de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal, cureit te Oldenzaal 1459, † 25 nov. 1488. (zie afbeelding in kerk)

2. Johan V Van Besten Jr, geb. vóór 1 dec. 1450, gegoed in Oldenzaal, vermeld als keurnoot 1450, † na 1457.

3. Rutger VI van Besten, volgt Ve.

4. Gert Van Besten, geb. vóór 22 sept 1458, keurnoot voor de richter van Enschede 1488, gegoed in Enschede, † na 7 juni 1480.

5. Aleid Van Besten, geb. vóór 14 juli 1505, Gegoed in Enschede, † vóór 7 juli 1530, tr. vóór 14 juli 1505 Herman II Van Eerde, geb. omstr. 1450, gegoed in Ootmarsum, Vogelsang, Oldenzaal, Enschede en Vasse, burgemeester van Oldenzaal 1579, † 1524, zn. van Frederick III en wedr. van N. Van Vorden.

 

Ve. Rutger VI Van Besten, geb. vóór 1456, gegoed in Oldenzaal, Enschede, Groenlo en Veldhausen (Bentheim, Dld.), burgemeester van Oldenzaal 1456, 1467, 1470, 1483, keurnoot voor de ambtman van Twente 1482, † vóór 14 juli 1505, tr. Margaretha, weduwe van N.N. Schulten, † vóór 1555.

Uit dit huwelijk:

1. Catrina Van Besten, Gegoed in Enschede, † na 16 juni 1543.

2. Johannes, volgt VIe

 

VIe. Johan XI Van Besten, geb. vóór 1521, gegoed in Enschede, Raalte † vóór 30 juli 1569, tr. vóór 10 juni 1541 Catharina Van Scherpenzeel, geb. vóór 1521, gegoed in Enschede, † na 11 jan. 1580, dr. van Johan en Agnes Van Laer.

Uit dit huwelijk:

Anna van Besten, † voor 10 juni 1541, tr. 1e Johan van Ittersum, † voor 10 juni 1541, tr. 2e Johan Waterman, † na 1580.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslacht Van Besten (van Beesten) dat zegelt met een zonnerad

De relatie met het andere geslacht Van Besten is nog onbekend. Gelet op de ouderdom van de zegels (oudste uit 1349) met een zonnewiel lijkt het om een geheel andere familie te gaan. Die toevalig met een broer en zus Rengers trouwen.

Vermeld in: Farmsum, Holweerde, Zeerijp, Groningen)

 

I. N. van Besten, tr. N. Van Holtern.

Uit dit huwelijk:

 

II. N. Van Besten, tr. N.van Campen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna Van Besten, tr. Johan van Nagel, zu Osnabrück.

2. Coep, volgt III.

 

III. Coep Van Besten,  geb. Farmsum, Groningen omstr. 1459, gegoed in: Holweerde, Farmsum, schildknaap 1526, richter te Haren 1539, knape 1540, † na 1539,  tr. Iden Rengers, † na 1499, dr. van Egbert en Bywe Tuwinga.

Uit dit huwelijk:

1. Frans II Van Besten, † na 12 aug. 1550.

2. Johan Van Besten, geb. vóór 11 febr. 1546, gegoed in: Farmsum, † na 1546.

3. Jr Egbert Van Besten, geb. vóór 1550, gegoed in: Zeerijp, † na 28 sept. 1570, tr. vóór 28 sept. 1570 Euca Clant, dr. van Wilhelmus, tot Bolsiersema, en Adelheid Heralma en wed. van Luerf Ayckema.

4. Lyse Van Besten, geb. vóór 1542, ministerse van het Vrouw Menolts-convent in Groningen 1577, † na 1577.

 

 

Geslacht Bastun

Varianten op naam: Von Beesten, Baston, Bastun gen. von Elen.

Vermeld in: Gildehaus, (Graafschap Bentheim; Dld.), Hof Bastuning, Buldern, Horstmar, Borgleen Elen in Nienborg, Schuettorf, Emsbüren, Munster.

 

I. NN. Bastun.

Zijn kinderen:

1. Arnold Bastun, getuige 1379, † na 1379. (mog. gelijk aan:)

2. Arnold A, volgt II.

 

II. ritter Arnold A Bastun, geb. vóór 1244, wordt vermeld als een van de Ministerialen (scheidsrechter) und Vasallen van de graven van Beintheim 1244, burgman zu Steinfurt, 1244, Arnoldo dicto Bastun (von Beesten) vermeld als Tecklenburgische ridder, uit het Amt Lingen 1267, Arnold Bastun knape bij de vorstbisschop van Munster 1285, † na 1280.

Zijn kinderen:

1. Arnold Bastun, geb. vóór 1252, burgman in Bentheim 1285, † na 1296.

2. Nicolaas, volgt III.

 

III. Nicolaas Bastun, geb. vóór 1260, burgman in Bentheim, † na 1285. Zijn zoon:

 

IV. Arnold Bastun, geb. vóór 1282, † na 14 aug. 1350.

Zijn kinderen:

1. Conrad, volgt V.

2. Arnold Bastun, geb. vóór 1302, Bentheimer Vasall, 1322, † na 1322.

 

V. Conrad Bastun, knape.

Zijn kinderen:

1. Johan Bastun, Rektor zu Buldern 1357, † na 16 sept. 1357

2. Nikolaus, volgt VI.

 

VI. Nikolaus Bastun, gen. von Elen,

geb. vóór 16 sept. 1357, knape 1357, † na 28 juni 1362, tr. vóór 1362 Kunne.

Uit dit huwelijk:

1. Konrad Bastun, geb. vóór 1357, † na 28 juni 1362.

2. Nicolaus Bastun, geb. vóór 16 sept. 1357, 10 mei, okt. 1367, getuige, Domvikar 1357, clericus Monasteriensis doicesis, notarius 1358, priester van de bisschop van Munster, mit der neuordnung des domkapitularischen Archivs beautragt 1362, notar in Munster 1367, † na 1372.

3. Johan, volgt VII.

 

VII. Johan Bastun, gen. von Elen,

geb. vóór 7 april 1362, Schulte Südhoff , in Emsbüren 1379-1450, Schulte van den Zuthave (Südhof) 1403, † na 1403, tr. vóór 1403 Eveze, † na 1403.

Uit dit huwelijk:

1. Bernd Bastun, † na 1403.

2. Wernike Bastun, † na 1403.

 

 

 

Andere families

Er bestaat waarschijnlijk geen relatie met de predikantenfamilies  Van Besten (zie overzicht), die voorkomen in de zestiende en zeventiende eeuw in m.n. Groningen en Friesland.

 

In Belgie wonen nazaten van familie Van Besten die zou terug gaan op de genealogie van de Concard de Best (Conrad van Besten), geboren ca. 1300, die gehuwd zou zijn geweest met Mabilane de Poelgeest (van Poelgeest). Met daaruit o.a. een zoon Henri die gehuwd zou zijn met Elisabeth de Duivenvoorde (van Duivenvoorde) resp. Mardine van Ossenbroeck.

Hiervoor is tot op heden echter geen enkele betrouwbare historische bron aangetroffen, noch een relatie met een geslacht Van Besten.

 

Eerst bekende uit lokale bron is pas 'Steven van Biesten', burger in Amsterdam (1578, 1580, 1588), wijnhandelaar, kapitein (1582)  te Amsterdam, en als getuige aanwezig bij huwelijk van zijn zoon 'Guillam van Biesten' in 1594 met Griet te Gaven. Guillam is begraven in de Oude kerk in Amsterdam op 26 november 1613. hij heeft een schoonzus Anna Claesdr, vermeld op 6 mei 1572. Mogelijk is hij ook familie van Hendrick van Biesten, orator van de minderbroeders te Amsterdam en schrijver van de kroniek over Amsterdam (1534-1574).

 

 

Toelichting op voormalige Duitse gebieden


Tot de Graafschap (Grafschaft) Bentheim behoorden de volgende gebieden: Schüttorf, Nordhorn, Neuenhaus, Uelsen, Veldhausen, Emlichheim en Laar.
Tot Westfalen (‘ Westfälischer Reichskreis’) behoorden: de abdij Werden, de graafschappen (Grafschaft) Bentheim, Dülmen, Horstmar, Mark, Moers, Ravensberg, Rietberg, Steinfurt, Tecklenburg, de heerlijkheden (Herrschaft) Anholt, Gemen, de hertogdommen (Herzogtum) Berg, Jülich, Kleve, het hoogstif t (Hochstift) Münster en het vorstendom (Fürstentum) Salm.

 
***In het gezin van Frans van Besten en Aleyt van Aller komen nogal wat onwaarschijnlijke data voor. I.v.m. de vele terugkerende voornamen is niet altijd duidelijk wie wie is. Dit verdient nog een nadere bestudering.


Verantwoording
Deze publicatie van een proeve van een genealogie van het geslacht Van Besten, kon tot stand komen in vruchtbare samenwerking met H. en A.B. de Vries-Doyle, uit Cuijk. Publicatie van een uitgebreide genealogie met bronvermeldingen is in voorbereiding. Deelpublicaties op andere websites, zijn hiervan afgeleid, en zijn niet actueel, zoals de 'Genealogie van Johan van Besten geheten de pape'.copyright: Overname van gegevens is mogelijk voor persoonlijk gebruik, mits met bronvermelding en link..Bijgewerkt  jan. 2020 (met een kleine toevoeging in sept. 2022)
  
 © 2010 Van Batenborgh Stichting te Groenlo
 .

  

 

 

 

 

 

wapen Von Besten zu Duelmen

 

 

 

 

wapen Van Besten zu Sythen, met drie ringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapen Von Bessaten in Westfalen

Wapen Von Bessaten in WestFalen
 

het poorthuis en de voormalige kapel van huis Sythen in Haltern-Sythen, Stockwieserdamm 25

Het poorthuis en de voormalige kapel van huis Sythen in Haltern-Sythen, Stockwieserdamm 25

 

 

 

 

 

zegel van Johan van Besten de junger uit 1479


Zegel van Johan van Besten de junger, met 5 ringen, uit 1479
 

 

 

 

 

 

 

 

Havezate Mennigjeshave (Mennekenhave) bij Den Ham, Ommen (pentekening Cornelis Pronk, 1732)

 

 

 

 

 

Haus Laer, Höfestraße 45 in  Bochum-Laer.

 

 

 

 

 Rotger von Besten (Coesfeld) 1389

Zegel van Rotger von Besten (Coesfeld) 1389

 

 

 

 

 


 

Biddende kanunnik. Beeldje aan het 15e eeuwse reliekbeeld van de H. Plechelmus in de Plechelmus-baseliek te Oldenzaal, voorstellende Hendrick V van Besten (*<1438 †1488), pastoor en kanunnik en gegoed in Oldenzaal en Enschede. (Plechelmus 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincentius van Besten 30 08 1530 huisarchief Farmsum inv. nr. 11 reg305

Zegel Vincentius van Besten aan akte van 30 augustus 1530. archief Borg Farmsum inv. nr. 11 regest 305

 

 

 

Hendrik van Essen erfde in 1553 het huis De Creil (ook 'Kreijnck' of 'Kreijl') te Raalte in Overijssel.

Het later  op deze plek gebouwde huis (zie foto) werd huis  Schoonheten genoemd.

Zijn dochter Bertha van Essen trouwde in 1591 met Johan XI van Besten. Hun dochter Sophia van Besten, die trouwde met Herman Goossen Grubbe, erfde De Kreil. Na hun echtscheiding verkocht Sophie De Kreil


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wapen van de Familie von Beesten, Quakenbrück (met zesspakig zonnerad)

 

 

 

 

 

 

 

zegel uit 1349 (Osnabr. Rad im Schild. Wulst) Everhard van Besten 

 

 

 

 

 

Coep van Beesten 10 05 1499  Farmsum in. nr. 3 reg 220

 

Zegel Coep van Beesten op akte van 10 mei 1499, met zesspakig zonnerad, Archief Borg Farmsum,  inv. nr. 3 reg 220

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.