Deze website is van de Van Batenborgh Stichting te Groenlo

 

© Copyright 2004 Van Batenborgh Stichting te Groenlo

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik mits de bron ("Van Batenborgh Stichting, Groenlo") wordt vermeld. Verdere verspreiding of publicatie is niet toegestaan. (Ook niet door publicatie op openbare websites.)

 

Op de inhoud en vormgeving van de website van de Van Batenborgh Stichting rust auteursrecht en databankenrecht.

Niets van de inhoud en vormgeving van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieen, in druk, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de Van Batenborgh Stichting.

 

Disclaimer

Iedereen die materiaal reproduceert dat afkomstig is van de Van Batenborgh Stichting, hetzij via transcripties of van fotografische of van reprografische exemplaren, is verantwoordelijk voor elke hieruit voortvloeiende  overtreding van het auteursrecht.

Via hyperlinks op onze site wordt verwezen naar sites van derden. De Van Batenborgh Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

De Van Batenborgh Stichting streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. De Van Batenborgh Stichting is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is De Van Batenborgh Stichting niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

De auteursrechten op, en het eigendom van het meeste tekst en beeldmateriaal op deze website, liggen bij de Van Batenborgh Stichting.
Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken de auteursrechthebbende op te sporen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van een of meer teksten of beelden, door het handelen van de Van Batenborgh Stichting in uw belangen wordt geschaad, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen de Van Batenborgh Stichting om alsnog tot goede afspraken te komen.

 

We stellen het op prijs als u fouten, mogelijke inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en onvolkomenheden op de website wilt melden aan info[AT]vanbatenborgh.nl. Ook andere opmerkingen zijn welkom.

 

Toelichting bescherming van beeld en ander materiaal:

Volgens de Auteurswet, de Berner Conventie en o.a. de Europese Richtlijn 2006/116/EG zijn de werken die op deze website auteursrechtelijk beschermd.

Of omdat het een werk betreft  van een maker die nog geen 70 jaar geleden is overleden, of van een anonieme maker waarvan het werk nog niet is gepubliceerd , of omdat het beeldmateriaal  op deze website tot stand is gekomen door kreativiteit van of in opdracht van de Van Batenborgh stichting.

 

Een groot deel van de schilderijen en foto's in bezit van de Van Batenborgh stichting zijn nog niet eerder gepubliceerd en zijn de makers ervan niet bekend.

De meeste afbeeldingen op deze website zijn tot stand gekomen door of in opdracht van de Van Batenborgh Stichting of door kreativiteit bij het maken van de foto van deze objecten. De wijzigingen hebben betrekking op de restauratie van het originele object, door bijvoorbeeld kleurwijzigingen, een close-up, het wegwerken van onderdelen, de compositie van het gefotografeerde, de belichting enz.

 

Privacy

Om u als gebruiker te kunnen registreren of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft het de Van Batenborgh Stichting persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, en e-mailadres. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. de Van Batenborgh Stichting zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

 

Neem bij twijfel of vragen s.v.p. contact op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.