De Van Batenborgh Stichting in Groenlo streeft naar het behoud van cultureel erfgoed in de Achterhoek.

 

    

Oudst bekende schildering van een Gelderse Batenburg: Lt. kolonel B.A. Batenburg 1769-1809, Commandant van de Bataafse Jagers en de troepen in de kolonie Suriname, Ridder in de Orde van de Unie, beschuldigd van landverraad voor de Hooge Militaire Vierschaar en vrijgesproken.

Oost-Gelderse Batenburg's: patriotten of verraders?

Welke posities namen Achterhoekers in in belangrijke periodes van de geschiedenis. Welke lokaal bekende families kozen bijvoorbeeld ten tijde van de Bataafse revolutie voor de zijde van patriotten of voor de regenten? Waarmee verdienden zij hun geld? Waar leefden ze voor? En welke sporen van hun ‘verlichte' geesten treffen we nu nog aan bij hun streekgenoten?

 

 

De Van Batenborgh Stichting stimuleert cultureel historische initiatieven tot onderzoek en publicaties. Zij draagt daaraan bij door activiteiten en geldelijke steun.

 

 

Behoud van cultureel erfgoed in de Achterhoek
Zo komt de familie Van Batenborgh tenminste al vanaf de vroege 17e eeuw voor in de Achterhoek. Hun nazaten en hun relaties met andere Gelderlanders hebben tot in de 21e eeuw verspreide archiefsporen achtergelaten. Deze cultureel waardevolle sporen vertellen hun eigen herkenbaar verhaal voor mensen van onze tijd en kleuren de regionale geschiedenis en de geschiedenis van de grensgebieden.

 

foto: Oudst bekende schildering van een Gelderse Batenburg: Lt. kolonel Bernard .A. Batenburg 1769-1809, Commandant van de Bataafse Jagers en de troepen in de kolonie Suriname, Ridder in de Orde van de Unie, Ridder Legioen van Eer, beschuldigd van landverraad voor de Hooge Militaire Vierschaar en vrijgesproken.

 

Waar staat de Van Batenborgh Stichting voor?

De Van Batenborgh Stichting is gevestigd te Groenlo en in 2001 opgericht. De aanleiding werd gegeven door documenten en voorwerpen die door versnippering, gebrek aan kennis of de tand des tijds verloren dreigden te gaan. Voorts was het aanwezige 35 meter archief materiaal niet beschreven noch toegankelijk voor geïnteresseerden.

 

Mede omdat personen en hun gedragingen pas kleur krijgen door de context waarin ze hebben gefunctioneerd, is de doelstelling van de Stichting: het behoud van het culturele erfgoed van sociale en economische verbanden in de Achterhoek.

Zij stimuleert cultureel historische initiatieven tot onderzoek en publicaties En draagt daaraan bij door activiteiten en geldelijke steun. 


De VBS realiseert haar doelstellingen door

  • Het beheren, uitbreiden, beschrijven en toegankelijk maken van haar collecties;
  • Het inventariseren, restaureren van documenten, beeldmateriaal en andere zaken die van historisch, cultureel, sociaal, genealogisch of wetenschappelijk belang kunnen zijn;
  • Verwerven en behouden van kennis over de ontwikkeling van sociaal-economische relaties in de Achterhoek en het Duitse grensgebied;
  • Verspreiden van deze kennis onder een breder publiek
  • Het bevorderen van onderzoek en
  • Het bevorderen van publicaties, lezingen en tentoonstellingen.

 

Folder over de Van Batenborgh Stichting

Haal hier de folder binnen.

Dowload here the English translation.

 

 

 

Wilt u bijdragen aan de activiteiten van de Van Batenborgh Stichting?
Ook u kunt meewerken aan het realiseren van de doelen van de Stichting (zoals het doen van onderzoek of giften). De Stichting kan alleen succesvol zijn door de activiteiten en het enthousiasme van geïnteresseerden.

Door mee te denken, te werken, te schrijven en te onderzoeken. Het bij de Stichting laten registreren van bijzondere voorwerpen, documenten, foto's en schilderijen.

Dat kan ook door het (in bruikleen) geven van oude documenten en voorwerpen of het meewerken aan het maken van een reproductie of een foto daarvan. Of door het attenderen van de Stichting op interessante voorwerpen of documenten.

 

Giften
U kunt de Stichting ook steunen door giften of legaten. Het bankrekeningnummer van de Van Batenborgh Stichting te Groenlo is: 43.26.31.194.

 

Contact

Neem voor suggesties of vragen contact met ons op.

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.