[30-09-2007]

 

Onderzoeksprogramma Album Amicorum Johan van Lynden gestart (September 2007).

 

Prof. dr. Johan Oosterman, hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen en prof. dr. Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (1500-1870), Vrije Universiteit Amsterdam hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in de Stuurgroep die publicatie van dit Album gaat voorbereiden.

Inmiddels is het onderzoek gestart naar de tekstgeschiedenis en de aard van de overlevering van de in kaart gebrachte liederen. Iedere tekst afzonderlijk wordt nauwgezet bestudeerd: er wordt bekeken hoe deze teksten zich verhouden ten opzichte van andere versies van de dezelfde tekst, hoe zijn deze getekend door schriftelijke en/of mondelinge overlevering, zijn er sporen van bewuste bewerking, enz.
Nauwgezet onderzoek van een complex netwerk van korte lyrische teksten zal veel duidelijk maken over het functioneren van de literaire cultuur en infrastructuur in adellijke kringen uit de Nederlanden en het Nederrijngebied in de zestiende eeuw.
Om dit onderzoek mogelijk te maken zal een netwerk van verwante alba worden bestudeerd en de liederen hieruit getranscribeerd.

Vier Nijmeegse (Onderzoeks) Masterstudenten, zijn inmiddels begonnen aan een transcriptie van dit Album.

Het uiteindelijke doel is een wetenschappelijke digitale uitgave van alle teksten en parallelteksten die inzicht biedt in de tekstgeschiedenis, die als ‘bijlage' gaat fungeren bij de papieren populair-wetenschappenlijke uitgave van het Album amicorum van Johan van Lynden.

 


Archief

Actualiteit